Ko​ntaktní informace

Název: VPSI s.r.o.
Jednatel společnosti: Ing. Radek Vojtěch
Rejstřík: Obchodní rejstřík, vedený Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 33276
IČ: 026 84 039
DIČ: CZ02684039
Adresa: Pekařova 816/12, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové
Telefon: +420 775 063 632
Email: vpsi@vpsi.cz